Làm thế nào để block hoặc unlike Fanpage Facebook hàng loạt?

Cách nào để có thể block hoặc unlike Fanpage Facebook hàng loạt mà không phải làm thủ công vào tận trang để xóa đi? Mời các bạn cùng tham khảo một số thủ thuật dưới đay nhé.

Có khá nhiều trang web đặt code Auto Like để làm cho người dùng tự like Fanpage Facebook khi truy cập để đọc tin tức. Cách thủ công nhất nếu muốn xoá like là truy cập vào chức năng quản lý trang bạn đã thích trên Facebook. Tuy nhiên vì một số lý do, mục này có thể không hiển thị đầy đủ toàn bộ những Fanpage bạn đã like. Chính vì vậy, mình đã tìm và tổng hợp cho các bạn một số thủ thuật hay để block hoặc unlike Fanpage Facebook hàng loạt.

Block hoặc unlike Fanpage Facebook bằng web hỗ trợ

Đầu tiên mình chia sẻ cho các bạn một trang web hỗ trợ unlike Fanpage Facebook. Tại sao chúng ta nên sử dụng trang web này? Có khá nhiều trang Fanpage quan trọng mà bạn không muốn unlike, thì trang web này là một công cụ hữu ích. Nó sẽ hiển thị toàn bộ danh sách những Fanpage bạn đã like, và nếu không thích bạn có thể click unlike. Hãy làm theo các bước sau:
Đầu tiên hãy truy cập vào link sau: Facebook Page Unliker
Click vào Login with Facebook.

lam-the-nao-de-block-hoac-unlike-fanpage-facebook-hang-loat 1


Chọn những Fanpage mà bạn muốn unlike, sau đó click vào biểu tượng like như hình dưới:

lam-the-nao-de-block-hoac-unlike-fanpage-facebook-hang-loat 2
Sau khi bỏ thích Fanpage Facebook xong, nếu muốn xóa ứng dụng này thì hãy truy cập ở link dưới. Tìm đến ứng dụng và click Xóa ứng dụng.

Mã:
https://www.facebook.com/settings?tab=applications

lam-the-nao-de-block-hoac-unlike-fanpage-facebook-hang-loat 3

Tuy rằng cách này hơi mất thời gian, nhưng theo mình đánh giá nó là cách an toàn nhất mà bạn nên sử dụng.Thủ thuật tự động block các Fanpage

Hoặc bạn có thể sử dụng một thủ thuật nhỏ để tự động block các Fanpage thường xuyên gây khó chịu cho người dùng.
Lưu ý: Cách này cũng khá an toàn, vì các Fanpage bị block đều do người dùng tổng hợp và đánh giá là spam.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn dưới:

Mã:
https://www.facebook.com/settings?tab=blocking

Bước 2: Nhấn F12, sau đó click vào Console. Nhập code dưới và nhấn Enter:

Mã:

var $jscomp=$jscomp||{};$jscomp.scope={};$jscomp.ASSUME_ES5=!1;$jscomp.ASSUME_NO_NATIVE_MAP=!1;$jscomp.ASSUME_NO_NATIVE_SET=!1;$jscomp.defineProperty=$jscomp.ASSUME_ES5||”function”==typeof Object.defineProperties?Object.defineProperty:function(a,b,c){a!=Array.prototype&&a!=Object.prototype&&(a[b]=c.value)};$jscomp.getGlobal=function(a){return”undefined”!=typeof window&&window===a?a:”undefined”!=typeof global&&null!=global?global:a};$jscomp.global=$jscomp.getGlobal(this);$jscomp.SYMBOL_PREFIX=”jscomp_symbol_”;
$jscomp.initSymbol=function(){$jscomp.initSymbol=function(){};$jscomp.global.Symbol||($jscomp.global.Symbol=$jscomp.Symbol)};$jscomp.Symbol=function(){var a=0;return function(b){return $jscomp.SYMBOL_PREFIX+(b||””)+a++}}();
$jscomp.initSymbolIterator=function(){$jscomp.initSymbol();var a=$jscomp.global.Symbol.iterator;a||(a=$jscomp.global.Symbol.iterator=$jscomp.global.Symbol(“iterator”));”function”!=typeof Array.prototype[a]&&$jscomp.defineProperty(Array.prototype,a,{configurable:!0,writable:!0,value:function(){return $jscomp.arrayIterator(this)}});$jscomp.initSymbolIterator=function(){}};$jscomp.arrayIterator=function(a){var b=0;return $jscomp.iteratorPrototype(function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}})};
$jscomp.iteratorPrototype=function(a){$jscomp.initSymbolIterator();a={next:a};a[$jscomp.global.Symbol.iterator]=function(){return this};return a};
(function(a,b,c,e){function h(a){return c(“https://www.facebook.com/privacy/block_page/”,{method:”POST”,credentials:”include”,body:k({page_id:a,__a:1,fb_dtsg:l,confirmed:1})}).then(function(){b.info(“Blocked page: “+a);e(f,300)})}function k(a){if(“object”!==(“undefined”===typeof a?”undefined”:m(a)))if(“string”===typeof a)try{a=JSON.parse(a)}catch(n){return!1}else return!1;var b=new FormData;Object.keys(a).map(function(d){b.append(d,a[d])});return b}function f(){0===g.length?b.info(“Done!”):h(g.shift())}
var g=”1333430690048382 1039996842706761 667690413257441 1888281824729455 1439668462957308 1437044066559117 388445274513982 343640886054391 288641004812249 249701012141387 1625256721069104 1000200303442667 1681165475479532 1587061888224167 826385480782478 860853320727534 197604654084358 1319576021435660 429447273846745 129440445205 966852643392497 885631361463097 1708959389424366 269307556540867 1661336390776259 331656807221565 1791629364494105 1464533410510176 1484378641871997 448387175349567 443146082711132 223505448065419 1561821964130544 822287857912272 1799253570309466 319602971826403 653345761458077 227214400765610 782323571879889 1628762580780550″.split(” “),
l=function(){if(“function”!==typeof require)return null;try{return require(“DTSGInitialData”).token||a.querySelector(‘[name=”fb_dtsg”]’).value}catch(d){return null}}();$jscomp.initSymbol();$jscomp.initSymbol();$jscomp.initSymbolIterator();var m=”function”===typeof Symbol&&”symbol”===typeof Symbol.iterator?function(a){return typeof a}:function(a){$jscomp.initSymbol();$jscomp.initSymbol();$jscomp.initSymbol();return a&&”function”===typeof Symbol&&a.constructor===Symbol&&a!==Symbol.prototype?”symbol”:
typeof a};e(function(){b.log(“%cDeveloped by Juno_okyo \u2013 J2TEAM”,”-webkit-box-sizing:content-box;-moz-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box;margin:0 auto;border:none;font:400 60px/normal Anton,Helvetica,sans-serif;color:#707070;text-align:center;text-transform:uppercase;-o-text-overflow:clip;text-overflow:clip;letter-spacing:10px;text-shadow:4px 4px 0 #eee,6px 6px 0 #707070″);f()},10)})(document,console,fetch,setTimeout);

Bước 3: Đây là kết quả.

lam-the-nao-de-block-hoac-unlike-fanpage-facebook-hang-loat 4

Hy vọng các bạn đã có thể thực hiện thành công cách Block hoặc unlike các trang Fanpage trên Facebook mà bạn không thích nhé.

Comments

comments

Leave a Reply