Hán Mạt – Ngô Thục Ngụy, bạn sẽ lựa chọn nước nào ?

Trong game Hán Mạt khi các bạn đi đến giai đoạn chuyển thành đến cấp độ thành Lv30, hẳn các bạn sẽ phân vân không biết chọn thành nào. Vì đây là giai đoạn các bạn phải suy nghĩ xem mình sẽ về phe nào Ngô, Ngụy hay Thục. Để giúp các bạn có sự lựa chọn chính xác, toiyeumobile sẽ gửi đến các bạn những thông tin vô cùng cần thiết giúp các bạn chọn đúng phe, để vể sau không hối hận.

[button style=”orange” link=”http://hanmat.mobi” target=”http://hanmat.mobi” ] Tải file Hán Mạt cho Android[/button]

[button style=”orange” link=”http://appstore.vn/i/21846″ target=”http://appstore.vn/i/21846″ ] Tải Hán Mạt cho ios[/button]

Danh sách tướng có thể chiêu mộ bằng Danh Vọng của các nước trong game Hán Mạt

1. Tướng nước Thục

– Nhìn vào danh sách tướng của Thục, chúng ta có thể thấy tướng của Thục rất mạnh về tướng Tấn Công Thường

– Với những tướng như:  Quan Bình, Từ Thứ rất nhanh có thể chiêu mộ, và các tướng tấn công thường cực mạnh về sau như Trương Phi, Triệu Vân.

– Tướng Tấn Công Thường rất mạnh nhưng cũng cần phải chăm chút rất kỹ lưỡng, tướng nào cũng cần có đầy đủ các item vũ khí và giáp tấn công và phòng thủ, vì vậy người chơi sẽ khá tốn kém để xây dựng được một đội quân mạnh.

– Với những người chơi nào mạnh về việc xây dựng tướng tấn công thường, tướng xe thì nước Thục là một sự lựa chọn rất phù hợp

STT Tên Map/nước Tên chủng binh lính Kỹ năng binh chủng Tính chất Danh vọng cần đạt
1 Quan Bình Thục Xe bắn đá Bắn đá Đột kích cao 2000
2 Ngụy Diên Thục Hổ Sĩ Sư Tử Hống Tập trung tấn công đồng thời làm giảm sĩ khí đối phương 9000
3 Từ Thứ Thục Tĩnh Lan Nỗ xạ Tấn công hàng dọc 20.000
4 Tôn Thượng Hương Thục Chiến cổ đội Cổ Vũ Tăng sĩ khí quân ta, giảm sĩ khí quân địch 43.000
5 Hoàng Trung Thục Trọng bộ Trận hình khít Mở trạng thái kiên thủ, phòng ngự tất cả các loại sát thương 70.000
6 Trương Phi Thục Công thành nỗ Trấn Thiên Lôi Tấn công đối diện và xuyên thấu ra sau 100.000
7 Bàng Thống Thục Thần tí cung binh Khoách Tán Xạ Kích Tấn công đồng thời tiền phương và 3 đội hậu phương địch theo hàng ngang 150.000
8 Hoàng Nguyệt Anh Thục Ẩn Sĩ Hỏa Diễm Chú Dùng lửa thiêu đốt địch, sát thương thường, chính xác thường 210.000
9 Triệu Vân Thục Tinh nhuệ công thành nỗ Xạ Kích tấn công hàng ngang 280.000
10 Khương Duy Thục Tinh nhuệ vũ cơ Chấn Phấn Chi Vũ Tăng sĩ khí ngẫu nhiên cho quân đội 370.000
11 Quan Vũ Thục Tinh nhuệ tượng binh Toàn phong xung kích Tạo sát thương theo chữ thập vào đội hình quân địch 450.000
12 Gia Cát Lượng Thục Tinh nhuệ cấm quân Thiên thần thủ hộ Triệu hồi thiên thần phù hộ, sĩ khí tăng cao, phòng ngự tăng, đồng thời tăng né tránh và chống đỡ 500.000

 

2. Tướng nước Ngô

– Đa số tướng danh vọng của nước Ngô và người chơi có thể chiêu mộ là tướng Chiến Pháp và tướng Phụ Trợ.

– Tướng nước Ngô là sự kết hợp của các tướng Chiến Pháp có tính năng đặc biệt như tấn công theo hàng ngang, tấn công theo hàng dọc, tấn công đồng thời hậu phương và tiền phương… kết hợp với các tướng phụ trợ tăng sĩ khí của quân ta và giảm sĩ khí quân địch.

– Tướng Chiến Pháp dựa hoàn toàn vào Ngựa, và sự trợ giúp của các tướng Phụ Trợ để tăng sĩ khí. Vì vậy xây dựng một đội quân tướng Chiến Pháp không quá tốn kém, gần như người chơi chỉ tăng ngựa cho tướng Chiến Pháp, còn lại là tăng giáp cho các tướng phụ trợ để bảo vệ tướng Chiến Pháp.

– Với những bạn thích sự biến hóa của tướng Chiến Pháp, thì nước Ngô có vẻ rất phù hợp.

STT Tên Map/nước Tên chủng binh lính Kỹ năng binh chủng Tính chất Danh vọng cần đạt
1 Từ Thịnh Ngô Hổ Sĩ Ảnh Tử Truy Kích Tấn công liên tục 2 lần 2000
2 Chu Thái Ngô Trường cung Tả Hữu Kính Sát Tấn công theo hàng ngang 9000
3 Hoàng Cái Ngô Tây Lương Kỵ Trường Khu Trực Nhập Tấn công theo hàng dọc 20.000
4 Tiểu Kiều Ngô Chiến cổ đội Cổ Vũ Tăng sĩ khí quân ta, giảm sĩ khí quân địch 43.000
5 Trình Phổ Ngô Tây Lương Kỵ Phản Loạn Tấn công đối thủ và bắt tù binh về bổ xung lực lượng quân ta 70.000
6 Gia Cát Cẩn Ngô Vũ Lâm Vệ Khoách Tán Xạ Kích Tấn công đồng thời tiền phương và 3 đội hậu phương địch theo hàng ngang 100.000
7 Lữ Mông Ngô Kích sĩ Thiết giáp công kích Mở trạng thái kiên thủ, phòng ngự tất cả các loại sát thương 150.000
8 Lố Túc Ngô Nỗ binh Gía Thuẫn Xạ Kích Tăng phòng ngự và sĩ khí quân ta 210.000
9 Đại Kiều Ngô Tinh nhuệ cận vệ quân Thần Uy Đột Kích Tấn công pháp thuật, tạo sát thương chiến thuật và pháp thuật trái phải quân địch 280.000
10 Thái Sử Từ Ngô Tinh nhuệ công thành nỗ Xạ Kích Tấn công hàng ngang 370.000
11 Lục Tốn Ngô Tinh nhuệ vũ cơ Chấn Phấn Chi Vũ Tăng sĩ khí ngẫu nhiên cho quân đội 450.000
12 Chu Du Ngô Tinh nhuệ mâu binh Hiệu Lệnh Thiên Hạ Tăng sĩ khí toàn đội 500.000

 

3. Tướng nước Ngụy

– Tướng nước Ngụy là sự kết hợp của tướng Chiến Pháp, Pháp Thuật và Phụ Trợ

– Có thể thấy được tướng Ngụy có phần nghiêng về tướng Pháp Thuật, sau đó sẽ dần kết hợp với Chiến Pháp và Phụ Trợ để tăng sức mạnh

– Tướng Pháp Thuật là tướng có sức tấn công cực mạnh, nhưng lại có tỷ lệ đánh trượt cao nhất trong 4 dòng tướng. Tướng pháp thuật lấy sức mạnh từ Sách, và cũng có những kỹ năng vô cùng đặc biệt như thu phục, tấn công hàng ngang, đưa dịch bệnh vào quân đội đối thủ …

– Tướng Pháp Thuật là một trong những dòng tướng khó kiếm vũ khí nhất, với sức mạnh cực lớn nên những quyển sách của tướng Pháp Thuật cũng khá là khó kiếm.

– Với người chơi muốn chơi theo dòng tướng Pháp Thuật với sự biến hóa và tà độc khó lường, thì nước Ngụy là một sự lựa chọn hợp lý.

STT Tên Map/nước Tên chủng binh lính Kỹ năng binh chủng Tính chất Danh vọng cần đạt
1 Từ Hoảng Ngụy Ẩn Sĩ Hỏa diễm chú Dùng lửa thiêu đốt địch, sát thương thường, chính xác thường 2000
2 Tào Hồng Ngụy Trọng kỵ Sư Tử Hống Tập trung tấn công đồng thời làm giảm sĩ khí đối phương 9000
3 Điển Vi Ngụy Ẩn Sĩ Liệp Mệnh Thuật Sát thương chuyển hóa trực tiếp thành lính bên mình 20.000
4 Hạ Hầu Uyên Ngụy Chiến cổ đội Cổ Vũ Tăng sĩ khí quân ta, giảm sĩ khí quân địch 43.000
5 Tào Nhân Ngụy Nỗ binh Gía Thuẫn Xạ Kích Tăng phòng ngự và sĩ khí quân ta 70.000
6 Tuân úc Ngụy Cận Vệ Quân Thần Uy Đột Kích Tấn công pháp thuật, tạo sát thương chiến thuật và pháp thuật trái phải quân địch 100.000
7 Hứa Trử Ngụy Bạch mã nghĩa tòng Chấn nhiếp xung phong tấn công đối thủ theo hàng dọc và gây ra hỗn loạn 150.000
8 Trinh Dục Ngụy Phương sĩ Lạc lôi thuật Pháp thuật cao cấp, triệu hồi sét tấn công tiền phương và hậu phương địch 210.000
9 Lý Điển Ngụy Tinh nhuệ vũ cơ Chấn Phấn Chi Vũ Tăng sĩ khí ngẫu nhiên cho quân đội 280.000
10 Hạ Hầu Đôn Ngụy Tinh nhuệ pháp sư Liệt diễm thuật Pháp thuật cao cấp, sát thương theo hàng ngang 370.000
11 Tư Mã Ý Ngụy Tinh nhuệ cận vệ quân Thần Uy Đột Kích Tấn công pháp thuật, tạo sát thương chiến thuật và pháp thuật trái phải quân địch 450.000
12 Quách Gia Ngụy Tinh nhuệ bạch mã nghĩa tòng Toàn phong xung kích Tạo sát thương theo chữ thập vào đội hình quân địch 500.000

 

Comments

comments