Hướng dẫn chơi Mậu Binh iOnline

Xin mời các bạn đến với bài hướng dẫn chơi Mậu binh trên iOnline.

[button style=”blue” link=”http://appstore.vn/i/15456″ target=”http://appstore.vn/i/15456″ ]Download iOS[/button] [button style=”blue” link=”http://appstore.vn/a/9795″ target=”http://appstore.vn/a/9795″ ] Download Android[/button][button style=”blue” link=”http://appstore.vn/j/1113″ target=”http://appstore.vn/j/1113″ ] Download Java[/button][button style=”blue” link=”http://ionline.com.vn/?file=iOnline.cod&g=18″ target=”http://ionline.com.vn/?file=iOnline.cod&g=18″ ] Download Blackberry[/button]

1. Giới thiệu:

Game Mậu binh sử dụng bộ quân bài Tú lơ khơ.Trong một ván bài sẽ có tối đa 4 người chơi và mỗi người chơi có 13 lá bài.

2. Một số thuật ngữ

– Chi: là tập gồm 3 hay 5 lá bài xếp lại với nhau thành một nhóm. Mỗi người chơi xếp bài thành 3 chi trong đó có 2 chi 5 lá bài và 1 chi 3 lá bài

– Xám chi: Trong một chi có 3 quân bài cùng giá trị gọi là xám chi. Nếu xám chi có 5 lá bài thì 2 lá bài còn lại có giá trị khác nhau và khác giá trị 3 quân bài trước.

– Dách (còn gọi là đôi): Trong một chi chỉ có 2 lá bài cùng giá trị và các lá bài còn lại khác nhau(về giá trị) từng đôi một thì chi đó gọi là Dách.

– Cù lũ (chi 5 lá bài): Trong một chi có 3 trong 5 lá bài cùng giá trị và 2 lá bài còn lại cũng cùng giá trị với nhau thì đó được gọi là cù lũ

– Thùng (chi 5 lá bài): Là một chi gồm 5 lá bài cùng nhất

– Sảnh (chi 5 lá bài): Là chi có 5 lá bài tạo thành một dãy liên tiếp nhưng khác chất

– Thùng phá sảnh (chi 5 lá bài): là chi có 5 lá bài vừa là thùng vừa là sảnh (5 cây liên tiếp đồng chất).

– Thú (chi 5 lá bài): Chi có 2 lá bài cùng giá trị ,2 lá bài khác cũng cùng giá trị (khác 2 lá bài trước) và lá bài còn lại có giá trị khác với 2 cặp bài kia.

– Mậu thầu (còn gọi là tài, rác): Chi có các lá bài khác nhau từng đôi một gọi là Rác.Với chi 5 lá bài thì chi đó không tạo thành “thùng” hoặc “sảnh”

– Binh lủng: Trong game mậu binh thì các chi được xếp theo thứ tự chi lớn rồi đến chi bé.Chi 1,chi 2 có 5 lá bài và chi 3 có 3 lá bài.Thứ tự xếp chi là:

Chi 1> chi 2 > chi 3.

Nếu không xếp đúng thự tự trên được coi là binh lủng.

– Mậu binh: là khi người chơi thắng những người chơi khác mà không phải so sánh bài. Các trường hợp bài là mậu binh:

+ Mậu binh Rồng cuốn: 13 cây bài liên tiếp nhau và cùng chất, được ăn 78 lần tiền cược.

+ Mậu binh Rồng: 13 cây bài liên tiếp nhau, được ăn 39 lần tiền cược.

+ Mậu binh Lục phé bôn: có 6 đôi, được ăn 18 lần tiền cược.

+ Mậu binh 3 sảnh: Chi đầu, giữa đều là sảnh, chi cuối gồm 3 cây liên tiếp nhau, được ăn 18 lần tiền cược.

+ Mậu binh 3 thùng: Chi đầu, giữa đều là thùng, chi cuối gồm 3 cây cùng chất, được ăn 18 lần tiền cược.

– Các trường hợp đặc biệt:

+ Thùng phá sảnh chi giữa: Nếu chi giữa là Thùng phá sảnh, chi này được ăn gấp 20 lần tiền cược

+ Tứ quý chi giữa: Nếu chi giữa có Tứ quý, chi này được ăn gấp 16 lần tiền cược.

+ Thùng phá sảnh chi đầu: Nếu chi đầu là Thùng phá sảnh, chi này được ăn gấp 10 lần tiền cược

+ Tứ quý chi đầu: Nếu chi đầu có Tứ quý, chi này được ăn gấp 8 lần tiền cược

+ Xám cô chi cuối: Nếu chi cuối là 3 cây cùng giá trị, chi này được ăn gấp 6 lần tiền cược

+ Cù lũ chi hai: Nếu chi giữa là cù lũ, chi này được ăn gấp 4 lần tiền cược.

3. Cách xếp bài:

– Mỗi người chơi có 13 lá bài và đươc xếp làm 3 chi: Chi 1, chi 2 có 5 lá bài,chi 3 có 3 lá bài.

– Các chi được xếp theo thứ tự: Chi 1 > Chi 2 > Chi 3. Nếu không xếp theo thứ tự thì sẽ thua cả ván bài.

4. Luật chơi

– Vào một bàn chơi: Trong bàn sẽ có một người làm chủ bàn để thiết lập tiền cược, số người chơi…cho bàn đó (từ 2 đến 4 người chơi). Những người còn lại là người tham gia chơi cùng.

– Khi tất cả người chơi đã sẵn sang chơi thì chủ bàn sẽ chia bài.

– Tất cả người chơi sẽ xếp bài theo đúng quy tắc đã nêu ở trên và sao cho các chi có khả năng thắng cao nhất với người chơi khác.

– Khi tất cả người chơi đã xếp bài xong trong thời gian cho phép thì bắt đầu so sánh bài của người chơi.

– người chơi so sánh từng chi với nhau,phân định thắng thua và tính tiền ngay trong chính chi đó.

– So sánh và tính tiền hết 3 chi thì ván bài kết thúc.

– So sánh và tính tiền khi mậu binh. Khi đạt mậu binh thì người chơi sẽ thắng điểm những người còn lại mà không cần so sánh bài. Nếu 2 hoặc nhiều người cùng đạt mậu binh thì tùy theo quy định của mậu binh ấy mà những người chơi sẽ bị trừ tiền theo mậu binh mà người chơi đạt được

5. Cách chơi

Những người chơi so sánh bài với nhau từng đôi một để xác định thắng thua.

– So sánh 2 chi khác loại: theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất:

Cù lũ > Thùng> Sảnh> Xám chi> Thú> Dzách (đôi) > Rác > Binh lủng

– So sánh 2 chi cùng loại: ta xét các lá bài hình thành nên các các chi đó,rồi mới tới các lá bài thêm. So sánh các lá bài thêm thì được so sánh theo thứ tự tăng dần (2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A).

– So sánh mậu binh: Khi đạt mậu binh thì người chơi sẽ thắng điểm những người còn lại mà không cần so sánh bài. Nếu 2 hoặc nhiều người cùng đạt mậu binh thì tùy theo quy định của mậu binh ấy mà những người chơi sẽ bị trừ tiền theo mậu binh mà người chơi đạt được.

6. Quy định cộng/trừ tiền

Cách tính tiền của game Mậu binh được tính dựa trên số tiền đặt cược của bàn chơi và thứ tự thắng thua của người chơi theo từng chi.

Trường hợp bình thường:

Giả sử bàn chơi có n người chơi,và số tiền đặt cược của bàn chơi đó là A. Cách tính tiền của game Mậu binh được tính theo quy tắc sau:

– Ván bài có n người chơi thì ứng với từng chi từng người chơi sẽ so bài với n-1 người chơi còn lại.

– Nếu một người so bài thắng k người chơi thì người đó sẽ có số tiền là k*A (Tiền này chưa tính đến trừ 5% tiền bàn)

– Nếu một người so bài thua m người chơi thì người đó sẽ phải trả số tiền là m*A cho những người chơi khác.

Nếu một người đạt mậu binh thì những người chơi khác sẽ bị trừ tiền tùy theo quy định của mậu binh ấy (xem ở trên)

Nếu một người có chi đặc biệt thì sẽ được ăn số tiền theo tỉ lệ ở trên (mục 2)

Nếu ván bài đang chơi mà có một người bỏ cuộc thì người đó bị xử thua và phải trả cho mỗi người khác đang chơi số tiền bằng 2*A*3 (3 số chi). Tổng số tiền người đó phải trả cho bỏ cuộc là 2*A*3*(n-1)

Theo iOnline

[Facebook_Comments_Widget title=”” appId=”122960221177851″ href=”http://www.facebook.com/photo.php?fbid=13014702408312&set=a.231276343s7498.512123232262.3242182625397&type=1&theater” numPosts=”5″ width=”595″ color=”light” code=”html5″ ]

Comments

comments