Cách đọc truyện trên AppStore.vn

Để có thể tải và sử dụng kho ebook của appstore.vn, bạn cần thao tác các bước đơn giản sau

Bước 1: Tìm và tải ứng dụng đọc ebook Stanza

Bước2: Truy cập vào kho ebook của appstore.vn và chọn ebook muốn tải

Bước 3: Tải và mở ebook vừa tải bằng Stanza

[Facebook_Comments_Widget title=”” appId=”122959221177851″ href=”http://www.facebook.com/photo.php?fbid=33965759278201&set=a.231236343s7498.51123123313.224535237382625397&type=1&theater” numPosts=”5″ width=”930″ color=”light” code=”html5″ ]


Comments

comments